تبلیغات
هوای خیس - ...

هوای خیس

خدایا دوستت دارم همانند تصویر ماه روی پنجره ای که با هیچ دستمالی پاک نمی شود

...

پایان راهـــی را خواب دیده ام به "باران" می گویم تعبیرش را با خود ببرد من... تصویری از

پایان خوشی را کشیده ام می دهم قابش کنند!

[ 1393/10/9 ] [ 19:59 ] [ arah ] [ نظرات() ]