تبلیغات
هوای خیس - می گویند...

هوای خیس

خدایا دوستت دارم همانند تصویر ماه روی پنجره ای که با هیچ دستمالی پاک نمی شود

می گویند...

میگویند ضعیف شده ایی 

میگویم فشار درس هایم است 

امانمیدانند فشار درس هایی است که

 زندگی وادم هایش به من دادند است ..........[ 1393/07/25 ] [ 21:29 ] [ arah ] [ نظرات() ]