تبلیغات
هوای خیس - شایدهم زنده باشم...

هوای خیس

خدایا دوستت دارم همانند تصویر ماه روی پنجره ای که با هیچ دستمالی پاک نمی شود

شایدهم زنده باشم...


98448c4192e391519e127034c1f5195d-425.jpg



آنقــــدر از یــــادهـــــا رفتــــه ام

کـــــــه

فقــط خبـــر مــرگــم مـــی تواند ثابــتـــ کنـــد زنــده بــودم . . .



[ 1393/07/19 ] [ 16:08 ] [ arah ] [ نظرات() ]